1GB Lite

1GB Plan for Students, personal projects, testing us out

Velg betalingssyklus

Velg domene

Logg inn å legge dette til en eksisterende webhotellpakke.

Add More Storage

Increase backup space to 5GB

  • Store more website data
  • Retain more backup history
Order / Learn More